Financial Need Scholarships - Required

Documentation / מלגה כלכלית- מסמכים נדרשים

לעברית יש לגלול מטה

For full details on the application process, please CLICK HERE

רשימת מסמכים נדרשים למלגת הלימודים הכלכלית:

  1. תעודת זהות ישראלית
  2. הוכחת לימודים כלשהי מהמוסד האקדמאי לשנת הלימודים תשע”ט* (לדוג’: גובה שכר הלימוד/ מקדמה/ אישור סטודנט)
  3. הכנסות הסטודנט מבקש המלגה
  4. הכנסות בן/בת הזוג, הורים או גורם תמיכה כלכלית אחר
  5. תעודת שחרור מצה”ל/ תעודת סיום של שירות לאומי/ במידה ולא בוצע שירות- אישור פטור
  6. לסטודנטים ממוצא דרום אפריקאי: יש לספק הוכחת מוצא מאפריקה הדרומית** בה מופיע הקשר לאפריקה הדרומית (לדוגמא: צילום של ת.ז/ תעודת עולה/ תעודת לידה/ דרכון)
 
* זאת במידה ויש בידיך (ניתן להעבירם אפילו בפורמט “תמונה” או “צילום מסך”). במידה ועדיין אין ברשותך מסמך המעיד על לימודיך בתשע”ט, יש להעביר את כל יתרת המסמכים הנדרשת ובהמשך, כאשר יהיו בידייך מסמכי הלימודים לשנת הלימודים 2018/19, יש לצרפם במיידי.
** “אפריקה הדרומית”= אזור גיאוגרפי הכולל את המדינות: אנגולה, בוצוואנה, דרום אפריקה, זימבבואה (רודזיה לשעבר), לסוטו, מוזמביק, נמיביה וסווזילנד בלבד.